Vylepšený materiál plášťa pre kábel CYKY, ktorý nešíri plameň a spĺňa klasifikáciu “Dca

NKT kábel CYKY s klasifikáciou CPR triedy "Dca
NKT kábel CYKY s klasifikáciou CPR triedy “Dca”

Kábel CYKY je určený pre použitie v súlade s aktuálnymi podmienkami vyhlášky, kde: “Voľne vedené vodiče a káble zabezpečujúce funkciu zariadenia, ktorých chod je pri požiari nevyhnutný na ochranu osôb, zvierat a majetku v priestoroch požiarnych úsekov vybraných druhov stavieb”

Zdravotnícke zariadenia:

 • jasle
 • lôžkové oddelenia nemocníc
 • JIS, ARO, operačné sály
 • lôžkové zariadenia sociálnej starostlivosti

Stavby s vnútornými zhromažďovacími priestormi

 • školy, divadlá, kiná
 • kryté haly, kongresové sály
 • nákupné strediská, výstavné priestory
 • odbavovacie haly letiskových, železničných a autobusových staníc
 • zberný priestor
 • priestory určené pre verejnosť

Stavby na ubytovanie pre viac ako 20 osôb

 • hotely, hostely, internáty, kúpele, ubytovne
 • spoločné priestory (haly, recepcie, reštaurácie a pod.)

Z požiarneho hľadiska ide o vyšší stupeň požiarnej ochrany v porovnaní s káblami klasifikovanými v triede “Eca”.

Káble CYKY zaradené do triedy “Dca” nešíria plameň, samé zhasnú a ich energetický príspevok k rozvoju požiaru (množstvo uvoľneného tepla) je už hodnotený podľa EN 50399 a musí byť menší ako 70 MJ.