Priemysel

Kto sme a prečo s nami spolupracovať ?

 • HAGARD: HAL – distribútor elektroinštalačného materiálu. Našou stratégiou je vybudovanie dlhodobých vzťahov s našimi zákazníkmi a dodávateľmi
 • Našim priemyselným zákazníkom ponúkame kompletnú škálu produktov, ktoré spĺňajú ich požiadavky na elektrické zariadenia
 • Naše technické a odborné znalosti nám umožňujú pochopiť vaše potreby a ponúknuť vám najlepšie riešenia zo strany našich dodávateľov
 • Zaisťujeme kvalitnú technickú podporu
 • Naše tímy a kapacity našich skladov nám umožňujú nájsť najvhodnejšiu realizáciu vašich požiadaviek
 • Pre zákazníkov pôsobiacich vo viacerých krajinách ponúkame komplexný prístup na národnej a medzinárodnej úrovni
 • Naše znalosti o ponúkaných produktoch zaručujú, že vaše aplikácie budú využívať najmodernejšiu technológiu
 • Prostredníctvom komplexného informačného systému sme schopní prispôsobiť sa vašim požiadavkám

Pracujeme v rôznych odvetviach priemyslu v týchto oblastiach činností

 • Agropotravinárstvo
 • Farmácia, kozmetika
 • Petrochémia
 • Ťažký priemysel (oceliarstvo…)
 • Proces
 • Transport
 • Automobily
 • Papiernictvo
 • Infraštruktúry
 • Obnoviteľné zdroje energie (fotovoltaika)

Ponúkame produkty pre rôzne typy priemyselných zákazníkov

 • Koneční užívatelia
 • Integrátori
 • Inštalatéri
 • Výrobcovia rozvádzačov
 • Výrobcovia strojov