Energetický štítok po novom

Publikované:

Hlavné rozdiely medzi starým a novým energetickým štítkom

 • Pre všetky produkty sa bude používať jednotná stupnica od A po G. Triedy A+, A++, A+++ už nebudú existovať.
 • V energetickom štítku je umiestnený QR kód, ktorý obsahuje priamy odkaz na európsku databázu výrobkov EPREL, ktorá má uľahčiť výber a porovnávanie parametrov pre spotrebiteľov a zabezpečiť vyššiu transparentnosť, jednoduchší prieskum a dohľad nad trhom, ktorý vykonávajú štátne orgány.
 • Spotreba energie bude zobrazená výraznejším a jednotným spôsobom.
 • Dolná časť energetického štítku obsahuje rôzne symboly informujúce o vlastnostiach vybraného produktu. Niektoré symboly zostávajú rovnaké ako na starom štítku, niektoré boli upravené a zopár nových pribudlo, napríklad spotreba energie v režime vysokého dynamického rozlíšenia (HDR) pri televízoroch a elektronických displejoch a trvanie prania pri práčkach.
 • Jednotlivé energetické štítky siedmich skupín výrobkov obsahujú čiastočne nové informácie a nové symboly. Detailné informácie k jednotlivým štítkom ako aj zmeny oproti pôvodným štítkom sú vysvetlené na tomto odkaze (zdroj SIEA).

Energetický štítok – vzťah medzi starým a novým označením tried energetickej účinnosti

 • V čase uvedenia nového energetického štítku do predajní nebudú žiadne produkty v triede A. Spočiatku bude trieda A zámerne nevyužitá, aby bol ponechaný priestor pre ďalšie inovácie.
 • Výrobky, ktoré boli doteraz zaradené do najvyšších tried na stupnici od A+++ po D, budú na novom štítku zaradené do nižších tried na stupnici od A po G.
 • Konkrétne technické parametre daného výrobku sa pritom nemenia, posun na stupnici je dôsledkom nových pravidiel v hodnotiacom systéme zaraďovania výrobkov do tried energetickej účinnosti a upraveného spôsobu výpočtu a merania spotreby energie, ktorý sa viac približuje reálnym podmienkam.

Energetický štítok – hlavné vlastnosti po novom

Stupnica energetickej účinnosti

Na štítku bude pre všetky výrobky jednotná stupnica energetickej účinnosti od A po G.
Triedy A+, A++ a A+++ sa už nebudú používať. Použité farby stupnice sa nemenia.

Symboly

Väčšina symbolov (ikony), ktoré označujú vlastnosti na starom energetickom štítku, zostáva aj na novej verzií štítku.
Niektoré symboly boli upravené a niektoré sú úplne nové.

QR kód

Energetický štítok je prepojený s európskou databázou cez QR kód. Po spustení sa databáza stane zdrojom dodatočných informácií ku všetkým výrobkom, ktoré majú energetický štítok.

Spotreba energie

Energetická spotreba výrobkov je uvádzaná na výraznom mieste.
Spotreba energie je v kWh za rok, kWh za 1000 hodín, alebo za 100 cyklov, vždy podľa skupiny výrobkov.

 • Postup pri výmene štítkov pre svetelné zdroje už uvedené po prvý raz na trh EÚ pred 1.9.2021

od 1.5.2021

Poskytovanie produktových informácií dodávateľmi

 • Dodávatelia znovu registrujú svoj produkt v databáze EPREL na základe nového nariadenia vrátane nového štítku a súvisiaceho informačného listu.

od 1.9.2021 do 28.2.2023

18-mesačné prechodné obdobie s možnosťou používania starých štítkov na balení

 • Produkty umiestené na trh pred 1.9.2021 môžu byť stále predávané so starým štítkom.
 • Dodávatelia na požiadanie obchodníkov dodajú samolepky s novým štítkom a súvisiaci informačný list pre produkty, ktoré už sú naskladnené u obchodníkov.

od 1.3.2023

Všetky produkty majú nový štítok

 • Starý štítok na balení alebo pri balení bude prekrytý nálepkou s novým štítkom rovnakej veľkosti.
 • Poskytovaný bude nový informačný list.

 • Postup pri výmene štítkov pre svetelné zdroje uvedené po prvý raz na trh EÚ po 1.9.2021

Od 1.5.2021, keď je produkt po prvý raz uvedený na trh EÚ

Poskytovanie produktových informácií dodávateľmi pre EPREL a pre obchodníkov

 • Dodávateľ registruje svoj produkt do databázy EPREL na základe nového nariadenia a poskytne nový štítok vytlačený na obale.
 • Dodávateľ poskytne predajcom elektronicky súvisiaci informačný list. Predajcovia môžu zároveň požiadať o tlačenú formu.

od 1.9.2021

Nový produkt s novým štítkom na obale av obcodoch aj na internete

 • Predajcovia musia vystavovať nové produkty s novým štítkom na obale v kamenných aj internetových obchodoch.

V prípade predaja na diaľku alebo na internete

 • Vedľa produktového modelu a akejkoľvek informácie o ňom na internete musí byť umiestnená nová šípka s energetickou triedou a škálou energetických tried.
 • Informačný list musí byť poskytnutý zákazníkom v tlačenej forme alebo na internetovej stránke.
 • Detailné požiadavky týkajúce sa implementácie štítkovania pre predaj na diaľku a prostredníctvom internetu sú komplexné a preto je vhodné čerpať priamo z nariadenia. Informácie sa nachádzajú v prílohe VII a VIII nariadení.

V prípade elektronických displejov

 • Dodávateľ musí farebný štítok vytlačiť na obal, alebo pripevniť nový farebný štítok na balenie.
 • Ak je produktový model v mieste predaja nerozbalený (vystavený v obale), predajca musí zabezpečiť viditeľnosť štítku pre zákazníkov (to znamená, že strana balenia, na ktorej sa nachádza štítok, musí byť viditeľná).

Použité informácie boli čerpané od SIEA – kde nájdete aj viac informácií pre spotrebiteľa ako aj pre predajcu vrátane nariadení EÚ.