Nové rozvodnice KLV od EATON

Publikované:

,

Spoločnosť EATON rozšírila sortiment o nové rozvodnice KLV pod omietku a do dutých stien v päťradovom prevedení. Rozšírenia sa dočkali inštalačné rozvodnice KLV s DIN lištami, ako aj  multimediálne vyhotovenie s montážnou doskou. Úplnou novinkou sú hybridné rozvodnice KLV, ktoré kombinujú inštalačné a multimediálne vyhotovenie v jednej skrini.
Pre hybridné a multimediálne rozvodnice boli vyvinuté aj nové „Wi-Fi“ dvere, ktoré výrazne menej tlmia bezdrôtový signál. Okrem toho sme pri rade KLV pridali mnoho inovácií a nové príslušenstvo, ktoré zjednodušujú montáž a rozširujú možnosti inštalácie.

Nové rozvodnice KLV v inštalačnom vyhotovení

Rozvodnice KLV v inštalačnom vyhotovení s DIN lištami sú v ponuke v 1 až 5 radovom vyhotovení s počtom modulov 14 až 70 a sú dodávané voliteľne so skrutkovými, či bezskrutkovými svorkovnicami N/PE.

Bezskrutkové svorkovnice N/PE sú teraz dostupné aj s vysokým nosičom, vďaka čomu sa ponúka zvýšený priestor pre pretiahnutie prívodných a vývodných káblov. Pri päťradovom variante bol inovovaný aj dizajn ochranného krytu, vďaka čomu sa zväčšil priestor na bokoch skrine pre vedenie vodičov až o 30%.

Ďalšou inováciou pri všetkých veľkostiach inštalačných rozvodníc sú nové, popisné tabuľky. K dispozícii sú prehľadné samolepky, pomocou ktorých je možné prehľadne vyznačiť jednotlivé okruhy, tie možno navyše pomocou farebných samolepiek ešte viac sprehľadniť, napr. pre farebné odlíšenie jednotlivých okruhov pre príslušné prúdové chrániče.

Pre päťradové vyhotovenie je navyše k dispozícii aj praktická fólia s popisnými štítkami. Tie sa umiestnia za fóliu, ktorá sa jednoducho zacvakne do krycej dosky. Výhodou tohto riešenia je jednoduchá úprava, či doplnenie popisných štítkov.


Nové rozvodnice KLV v multimediálnom vyhotovení

Rozvodnice KLV v multimediálnom vyhotovení s montážnou doskou sú v prevedení 3 až 5 radovej veľkosti a sú dodávané s veľkým perforovaným montážnym panelom pre multimediálne zariadenia a jednou DIN lištou pre multimediálne konektory.

Montáž a zapojenie multimediálnych zariadení je pohodlná vďaka dvom zásuvkám a držiaku prístrojov, ktoré sú súčasťou dodávky. Do rozvodnice je kedykoľvek možné pridať ďalšie zásuvky, či nahradiť DIN lištu patch panelom pre konektory RJ-45 alebo montážnym panelom.

Všetky multimediálne rozvodnice sú navyše dostupné aj vo vyhotovení s Wi-Fi dverami. Tieto dvere obsahujú plastovú vložku s ventilačnými otvormi. Sériou testov bolo preukázané, že Wi-Fi dvere oveľa menej tlmia bezdrôtový signál a zaisťujú tak lepšiu funkčnosť prístrojov využívajúcich bezdrôtový signál (môže ísť napr. o router, modem, či jednotku pre inteligentnú elektroinštaláciu).


Nové rozvodnice KLV v hybridnom vyhotovení

Rozvodnice KLV v hybridnom vyhotovení umožňujú umiestnenie multimediálnych a inštalačných prístrojov do jednej skrine. Sú dodávané vždy v päťradovej veľkosti, s dvoma alebo troma radmi DIN líšt, s veľkým montážnym panelom.

Súčasťou dodávky rozvodnice sú skrutkové alebo bezskrutkové svorkovnice N/PE a zároveň zásuvka a držiak multimediálnych prístrojov. Tieto skrine sú veľmi vhodné pre aplikácie, kde nie je dostatok priestoru pre umiestnenie inštalačnej a multimediálnej rozvodnice.

Vyhotovenie s tromi radmi DIN líšt ponúka až 42 modulov a stále dostatočne veľký montážny panel (napr. pre router a televízny rozbočovač, čo sú bežné multimediálne zariadenia využívané v bytových a domových inštaláciách. Hybridné rozvodnice sú dostupné s plechovými alebo Wi-Fi dverami.


Skrine KLV ako rozvádzače a úplné kryty

Všetky varianty rozvodníc KLV boli odskúšané ako prázdne skrine pre rozvádzače nízkeho napätia podľa STN EN 62208. Rozvodnice KLV preto môžu byť použité na výrobu rozvádzačov podľa súboru noriem STN EN 61439. Firma EATON navyše nechala inštalačné rozvodnice KLV odskúšať na EZÚ ako typovo overené rozvodnice pre používanie laikmi DBO.

Výrobcom rozvádzačov to značne zjednodušuje celý proces výroby rozvádzača a posúdenie zhody, pretože môžu využiť skúšky pôvodného výrobcu, vďaka čomu potom nemusia vykonávať náročné overovanie návrhu. Pre návrh rozvádzačov je vhodné používať program E-Config, oficiálny cenník firmy EATON a zároveň aj konfigurátor rozvádzačov nízkeho napätia. E-Config výrazne uľahčuje konfiguráciu rozvádzača, navyše kontroluje aj jeho návrh a generuje dokumentáciu potrebnú na posúdenie zhody a výrobe rozvádzača. V neposlednom rade potom poskytuje užívateľovi aj ďalšie užitočné výstupy, ako napr. náhľad na rozvádzač, či súpisku materiálu. Všetky skrine KLV boli tiež odskúšané ako úplné kryty podľa STN EN 60670-24.

Úplné kryty na rozdiel od rozvádzačov nie sú výrobky v zmysle zákona 90/2016 Zb. Nepodliehajú teda posudzovaniu zhody, pri ich zostavovaní sa však musíme riadiť pokynmi výrobcu úplného krytu (= Eaton). So splnením týchto pokynov pri návrhu úplného krytu nám opäť pomôže program E-Config. Okrem kontroly konfigurácie a návrhu úplného krytu E-Config aj vygeneruje potrebnú dokumentáciu pre ľahšiu kontrolu, identifikáciu a revíziu úplného krytu.

Video – predstavenie rozvodnice KLV (nová päťradová verzia)