HAGARĎÁCKA kvapka krvi

V živote sú situácie, keď môžeme byť konfrontovaní s potrebou darovania krvi pre záchranu ľudského života. Aj my sme sa rozhodli, že zorganizujeme 20.marca 2019 hromadné darovanie krvi pod názvom „HAGARĎÁCKA kvapka krvi“.

HAGARĎÁCKA kvapka krvi
MOJ-ka (mobilná odberná jednotka)

Výjazdové mobilné odbery

  • uskutočňuje 6-členný tím transfúziológov
  • vedúcim pracovného tímu je lekár
  • darca musí mať osobné doklady – OP (alebo iný preukaz totožnosti s fotkou) a legitimáciu poistenca, príp. i darcu
  • vyšetrenie darcu na odbere je podobné ako na transfúziologickom pracovisku, ale kratšie
  • vyšetruje sa hemoglobín z kapilárnej krvi (prsta), orientačne krvná skupina, vyplňuje sa dotazník darcu a vzorky krvi sa odoberajú pri odbere a vyšetrujú v NTS

Darovanie krvi je nesmierne dôležitým aktom solidarity a dobrovoľnosti, ktorý môže zachrániť životy. Každý darca krvi prispieva k zásobám krvi v nemocniciach, čím poskytuje krv potrebnú pre chirurgické zákroky, liečbu onkologických ochorení, poranenia a mnoho ďalších situácií.

Je však zaujímavé vedieť, že nie všetky krvné skupiny sú rovnaké. Napríklad, jedinec s krvnou skupinou 0 negatívna sa niekedy označuje ako „univerzálny darca,“ pretože jeho krv môže byť bezpečne poskytnutá väčšine príjemcov bez ohľadu na ich vlastnú krvnú skupinu.
Táto unikátna vlastnosť jedincov s krvnou skupinou 0 negatívna z nich urobila mimoriadne cenných darcov pri záchrane životov. Daruj krv a staneš sa hrdým členom komunity hrdinov, ktorí vytvárajú bezpečnejšiu a zdravšiu budúcnosť pre všetkých.

Hagarďácka kvapka krvi mala úžasný výsledok – 36 darcov odovzdalo viac ako 16 litrov tejto vzácnej tekutiny

VŠETKÝM ZÚČASTNENÝM PATRÍ VEĽKÁ VĎAKA !