V živote sú situácie, keď môžeme byť konfrontovaní s potrebou darovania krvi pre záchranu ľudského života. Aj my sme sa rozhodli, že zorganizujeme 20.marca 2019 hromadné darovanie krvi pod názvom „HAGARĎÁCKA kvapka krvi“.

HAGARĎÁCKA kvapka krvi MOJ-ka

MOJ-ka (mobilná odberná jednotka)

HAGARĎÁCKA kvapka krvi

Výjazdové mobilné odbery  • uskutočňuje 6-členný tím transfúziológov
  • vedúcim pracovného tímu je lekár
  • darca musí mať osobné doklady – OP (alebo iný preukaz totožnosti s fotkou) a legitimáciu poistenca, príp. i darcu
  • vyšetrenie darcu na odbere je podobné ako na transfúziologickom pracovisku, ale kratšie
  • vyšetruje sa hemoglobín z kapilárnej krvi (prsta), orientačne krvná skupina, vyplňuje sa dotazník darcu a vzorky krvi sa odoberajú pri odbere a vyšetrujú v NTS

HAGARĎÁCKA kvapka krvi

Hagarďácka kvapka krvi mala úžasný výsledok – 36 darcov odovzdalo viac ako 16 litrov tejto vzácnej tekutiny

VŠETKÝM ZÚČASTNENÝM PATRÍ VEĽKÁ VĎAKA !