NKT kábel CYKY s vyššou úrovňou požiarnej bezpečnosti

Publikované:

,

Vylepšený materiál plášťa pre kábel CYKY od výrobcu NKT, ktorý po inovácii nešíri plameň a spĺňa klasifikáciu “Dca“.

Zdravotnícke zariadenia:

 • jasle
 • lôžkové oddelenia nemocníc
 • JIS, ARO, operačné sály
 • lôžkové zariadenia sociálnej starostlivosti

Stavby s vnútornými zhromažďovacími priestormi

 • školy, divadlá, kiná
 • kryté haly, kongresové sály
 • nákupné strediská, výstavné priestory
 • odbavovacie haly letiskových, železničných a autobusových staníc
 • zberný priestor
 • priestory určené pre verejnosť

Stavby na ubytovanie pre viac ako 20 osôb

 • hotely, hostely, internáty, kúpele, ubytovne
 • spoločné priestory (haly, recepcie, reštaurácie a pod.)

Z požiarneho hľadiska ide o vyšší stupeň požiarnej ochrany v porovnaní s káblami klasifikovanými v triede “Eca”.

NKT kábel CYKY s klasifikáciou CPR triedy “Dca”

Káble CYKY zaradené do triedy “Dca” nešíria plameň, samé zhasnú a ich energetický príspevok k rozvoju požiaru (množstvo uvoľneného tepla) je už hodnotený podľa EN 50399 a musí byť menší ako 70 MJ.


Informácie o CPR

Nariadenie EÚ pre požiarnu klasifikáciu a skúšobné metódy pre káble používané v budovách.

Keďže sú požiarne vlastnosti stavebných výrobkov dôležité pre požiarnu bezpečnosť, máme od roku 2017 spoločné nariadenie EÚ pre požiarnu klasifikáciu a skúšobné metódy pre káble používané v budovách. Nová norma EN 50575 sa vzťahuje na silové, telekomunikačné a oznamovacie káble pre trvalé inštalácie v budovách.