Protipožiarny systém výrobcu SOUDAL

Publikované:

Otvory okolo potrubí a káblov, ale aj neutesnené otvory  môžu spôsobiť šírenie požiaru. Z tohto dôvodu musia byť tieto otvory utesnené. Protipožiarny systém výrobcu SOUDAL ponúka protipožiarne riešenie testované v súlade s európskou normou (EN 1366-3). Pokyny na vykonanie požiarnych prestupov sú zostavené tak, aby bola dosiahnutá zodpovedajúca odolnosť v prípade požiaru.

Certifikovaný systém proti šíreniu požiaru určený pre spoje inštalačných rozvodov a ich prestupy v budovách.


Krok 1. FIRE BLANKET

Protipožiarny intumescentný plasto-elastický pás na báze akrylovej disperzie. Na spodnej strane je opatrený samolepiacou vrstvou s veľmi dobrou priľnavosťou na mnoho povrchov.


Krok 2. SOUDAFOAM FR 2K-B2

Rýchlo tuhnúca dvojkomponentná polyuretánová pena pripravená na okamžité použitie. Vďaka svojej vysokej pevnosti je určená pre montáž požiarnych dverí alebo utesnenie požiarnych prestupov s rýchlim vytvrdzovaním a možnosťou orezávať PU penu už po 20 minutách.


Krok 3. Firecryl FR

Vysoko kvalitný intumenescentný protipožiarny tmel. Pri teplote nad +120°C zväčšuje svoj objem (napeňuje), čím zabraňuje priechodu ohňa a dymu škárou. Požiarna odolnosť je v danej škáre vyššia o 240 minút. Protipožiarny systém SOUDAL je tiež vhodný pre interiérové protipožiarne aplikácie a vypĺňanie prasklín v betóne a omietkach.


Protipožiarny systém výrobcu SOUDAL – správna realizácia podľa týchto pokynov zaisťuje inštaláciu protipožiarneho riešenia tak, ako bolo navrhnuté a testované v rámci certifikácie systému. Len za predpokladu dodržania všetkých podmienok a odporúčaných postupov pri aplikácii, je možné zaistiť požiarnu odolnosť výrobkov v súlade s normou EN 1366-3.

*Produkty sú v e-shope dostupné len pre prihlásených B2B zákazníkov