Kopos nová prístrojová krabica KPZ-1_PO do požiarne deliacich priečok

Publikované:

,

Inštalačná krabica KPZ-1_PO do požiarne deliacich priečok spĺňa požiadavky zabezpečenia elektroinštalácie v týchto prvkoch stavby. Pomocou tejto krabice je možné v takýchto priečkach inštalovať prístroje, pretože v prípade požiaru materiál krabice zväčší svoj objem, čím utesní otvor vytvorený pre inštaláciu prístroja a zaistí tak celistvosť požiarnej priečky.

  • v prípade požiaru zaistí celistvosť priečky a tým zamedzí šíreniu ohňa
  • krabica obsahuje prístrojové a montážne skrutky
  • vstupné otvory sú z pružného materiálu
  • bez-halogénové prevedenie
  • vhodné pre nízko-energetické a pasívne domy
  • krabicu je možné spájať pre použitie viacnásobných rámikov
Kopos nová prístrojová krabica KPZ

Zaistenie  požiarnej bezpečnosti stavieb sa stáva stále dôležitejším hľadiskom pri projekcii a ich následnej realizácii. Neustále sa zvyšujú nároky na komfort bývania, pribúdajú elektrické spotrebiče, zvyšuje sa tiež kumulácia osôb v budovách, pribúdajú výškové stavby. To všetko prináša vyššie požiadavky nielen na stavebné materiály, ale na všetky časti, ktoré sú v budovách nainštalované. Požiarne deliace priečky sú jedným zo spôsobov zaistenia  bezpečnosti v budovách, ktorá rozhodne získava na dôležitosti. Je preto samozrejmé, že sú používané upchávky a pravidelne kontrolované, aby tak bola zabezpečená celistvosť požiarne deliacej priečky.

Ako ale zaistiť túto celistvosť, ak je v priečke inštalovaný prístroj ?

Zásuvky a vypínače treba nainštalovať podľa dispozície stavby a často nie je možné sa umiestneniu na požiarne deliacu priečku vyhnúť. Preto pre montáž prístrojov po novom firma KOPOS KOLÍN uviedla na trh elektroinštalačnú krabicu „KPZ-1_PO„. Tá svojou špeciálnou konštrukciou, predovšetkým umiestnením spevňovacieho materiálu vonku a vnútri priestoru krabice a zloženiu jej materiálu, z ktorého je vyrobená, zabezpečí  v prípade požiaru utesnenie otvoru vzniknutého pre umiestnenie prístroja a otvor vypení podobne, ako je to pri už známych káblových upchávkach.

Nová prístrojová krabica KPZ-1_PO do požiarne deliacich priečok si zachovala všetky kvality jej predchodcov.

Pochopiteľne je tiež nosným prvkom prístroja a slúži podobne ako každá štandardná krabica. Ako už je v Kopos-e štandardom, aj táto krabica je dodávaná so vstupmi vyrobenými z pružného materiálu, čím je zabezpečená vzduchotesnosť v okolí vložených káblov. Krabica je tak vhodná pre nízko-energetické a pasívne domy. Tento štandard sme prevzali z našich elektroinštalačných krabíc do sadrokartónových priečok a v budúcnosti ho budeme rozširovať.

Elektroinštalačná prístrojová krabica „KPZ-1_PO“ do požiarne deliacich priečok prešla všetkými potrebnými skúškami a vyhovuje norme EN 1363-1 pre klasifikáciu EI 15- EI 120.