LEDVANCE – najvyšší čas prejsť na LED osvetlenie

Žiarivky a halogénové žiarovky budú v priebehu roka 2023 stiahnuté z predaja!

Čas beží, buďte pripravení a prejdite na LED osvetlenie od spoločnosti LEDVANCE!


Nové nariadenia EU sa netýkajú len zákazu uvádzania na trh určitých svetelných produktov, ale podnecujú taktiež zameranie sa na udržateľné osvetlenie pre obehové hospodárstvo a transparentnosť informácií pre spotrebiteľa.

EURÓPSKE PREDPISY SLR 2019/2015/UE

LEDVANCE aktívne podporuje svojich partnerov pri vývoji nových svetelných zdrojov, ktoré sú energeticky ešte účinnejšie a s uvedenými nameranými hodnotami a informáciami, ktoré vám pomáhajú zorientovať sa v jednotlivých fázach zavádzania predpisov.

Produkty nedosahujúce minimálnu účinnosť podľa nariadení SLR sa od stanovených dátumov už nebudú v Európe vyrábať a predávať.

Dobrou správou je, že spoločnosť LEDVANCE ponúka vo väčšine prípadov vhodné LED alternatívy.

Ukončenie predaja a možné LED alternatívy
DOTKNUTÉ PRODUKTYSTIAHNUTIE Z
PREDAJA1 OD
Halogénové pinové žiarovky s päticou G4, G9 a GY6.3501.09.2023

1Svetelné zdroje, ktoré sú k dátumu zákazu predaja na sklade môžu byť predávané aj po tomto dátume

VÁŠ PARTNER LEDVANCE VÁS PODPORUJE:


Ako „distribútor“ máte dve hlavné povinnosti:


Poskytovať LED alternatívy, ktoré nahradia tradičné svetelné zdroje zakázané v rámci EU, a správne uplatňovať predpisy týkajúce sa nových požiadaviek na označovanie energetickými štítkami a uvádzaním informácií.


Spoločnosť LEDVANCE prijala opatrenia, ktoré vám umožnia plniť ako technické tak aj právne požiadavky.

 • Všetky výrobky LEDVANCE sú registrované v databáze EPREL a označené štítkami s uvedenými príslušnými informáciami.
 • LEDVANCE poskytuje svojim obchodným partnerom elektronické štítky a dátové listy pre každý model.
 • Zaväzujeme sa vám naďalej ponúkať svetelné zdroje vysokej kvality.
 • Ponúkame širokú škálu riešení šitých na mieru: svetelné zdroje, svietidlá a LED komponenty. Využívame inovatívne technológie a systémy osvetlenia k zlepšeniu a neustálemu rozširovaniu nášho produktového portfólia.
 • Spoločnosť LEDVANCE sa zaviazala rozvíjať obehové hospodárstvo a udržateľné produkty.
 • LEDVANCE je odhodlaná plne a svedomito riadiť svoj prístup k predpisom.

1Technologická zmena vyžaduje analýzu kompatibility LED zdroja s existujúcim svietidlom a príslušnou aplikáciou, napr.: nie je možné nahradiť osvetlenie rúry LED svetelným zdrojom.


ROHS 2023

STIAHNUTIE ŽIARIVIEK Z PREDAJA

Od roku 2006 smernica 2011/65/EU, označovaná ako RoHS („obmedzenie nebezpečných látok“), zakazuje používanie ortuti vo výrobkoch uvádzaných na európsky trh. Vybraným skupinám výrobkov, ktorých náhrada nie je jednoduchá, bola na obdobie v rokoch 2006 až 2022 udelená výnimka, ktorá sa vzťahuje napr. na žiarivky T5 a T8, kompaktné žiarivky so zásuvnými päticami (CFLni), vysokotlakové výbojky HPD a svetelné zdroje pre špeciálne použitie (napr. výbojky UV-C). U týchto výnimiek vyplývajúcich z prílohy III európskej smernice však došlo na začiatku roka 2022 k zmenám a nasledujúcim dopadom na tržný predaj:

 • zákaz všetkých svetelných zdrojov CLFni od 25. februára 2023
 • zákaz všetkých žiariviek T5 a T8o od 25. augusta 2023
 • predĺženie výnimky z 3 na 5 rokov pre výbojky HPD
 • predĺženie výnimky z 3 na 5 rokov pre svetelné zdroje pre špeciálne použitie

S ohľadom na nariadenia SLR, zmeny uskutočnené smernicou RoHS povoľujú predaj zásob svetelných zdrojov, ktoré už boli uvedené na trh pred dátumom zákazu. To však bude mať značný dopad na trh.

NEZABUDNITE PLÁNOVAŤ DOPREDU

V súlade so smernicou RoHS končí k 25.2.2023 a 25.8.2023 predaj kompaktných a trubicových žiariviek v rámci EU. Pred uvedenými dátumami však bude naďalej možné predávať a používať zostávajúce zásoby. Myslite na to pri plánovaní obchodných potrieb v oblasti osvetlenia a snažte sa zároveň predvídať budúcu situáciu! K urovnaniu krízy v doprave a v dostupnosti komponentov príde až v dlhodobom horizonte. Náhly prechod z tradičných svetelných zdrojov na LED alternatívy by mohol viesť k obmedzeniu kapacít výrobných závodov po celom svete.

VLOŽTE DÔVERU DO ROZŠÍRITELNÝCH ALTERNATÍV SPOLOČNOSTI LEDVANCE

LEDVANCE neúnavne pracuje na vývoji inovatívnych osvetľovacích technológiách a v súčasnosti už ponúka širokú škálu vysoko výkonných alternatív. Produkty LEDVANCE ďaleko prekračujú súčasné minimálne požiadavky. V závislosti na oblasti použitia je však nutné ešte pred samotnou výmenou tradičného zdroja za LED alternatívu overiť určité aspekty. Stojíme vždy pri vás!

S NAMI JE NÁJDENIE ALTERNATÍVNYCH PRODUKTOV ĽAHKÉ

Náš súčasný sortiment vám a vašim zákazníkom uľahčuje prechod na LED technológie: v katalógu nájdete príslušný produkt, na ktorý sa vzťahuje európsky zákaz a z dostupných LED svetelných zdrojov si vyberiete vyhovujúci alternatívny výrobok. Ak sa už rozhodnete akokoľvek, čakajú vás ďalšie úkony, vrátane overenia kompatibility LED svetelných zdrojov a plánovanie konkrétnych aplikácií LED svietidiel.

Ukončenie predaja a možné LED alternatívy
DOTKNUTÉ PRODUKTYSTIAHNUTIE Z
PREDAJA1 OD
LED alternatíva
Žiarivky CFLNI a kruhové žiarivky T5 a T925.02.2023
Žiarivky lineárne25.08.2023

1Svetelné zdroje, ktoré sú k dátumu zákazu predaja na sklade môžu byť predávané aj po tomto dátume. 2Táto fáza vstupuje do platnosti 24. februára 2023 a zameriava sa na žiarivky CFLni so životnosťou 20 000 hodín a menej. Na verzie s dlhou životnosťou, ktoré sa na trhu príliš nevyskytujú sa vzťahuje dátum 24. augusta 2023.


LED TRUBICE

POSTUP VÝMENY ŽIARIVIEK ZA LED OSVETLENIE S LED TRUBICOU

Kritéria pre inštaláciu LED trubíc sa v jednotlivých prípadoch líšia. V prípade inštalácie do existujúceho svietidla alebo konverzie svietidla (zmena napájania) vám nasledujúce kroky pomôžu určiť aké sú spôsoby riešenia výmeny a nájsť vhodný náhradný svetelný zdroj SubstiTUBE.

01 Aký typ trubice je momentálne inštalovaný?

T8 Ø26mm

02 Aký napájací zdroj je inštalovaný: tradičný alebo elektronický?

TRADIČNÝ ELEKTRONICKÝ

| |

So štartérom |

| Elektronický predradník
nie je kompatibilný so
SubstiTUBE T8 HF / UN
| Elektronický predradník
je kompatibilný so
SubstiTUBE T8 HF / UN

————— ———————

| | | |

VÝMENA PRE TRADIČNÉ NAPÁJANIE KONVERZIA PRE PRIAME ZAPOJENIE1 NA 230V VÝMENA S ELEKTRONICKÝM PREDRADNÍKOM

| | |

Pripojte štartér SubstiTUBE EM a UN

RIEŠENIE: RIEŠENIE: RIEŠENIE:

SubstiTUBE T8 EM
SubstiTUBE T8 UNIVERSAL
SubstiTUBE T8 EM
SubstiTUBE T8 UNIVERSAL
SubstiTUBE T8 EM
SubstiTUBE T8 UNIVERSAL

LED trubica LED trubica

SubstiTUBE T8 EM ET/O Universal SubstiTUBE T8 Universal O HF

T5 Ø26mm

ELEKTRONICKÝ

|

Elektronický predradník
je kompatibilný so
SubstiTUBE T5 HF
| Elektronický predradník
nie je kompatibilný so
SubstiTUBE T5 HF

———————

| |

VÝMENA KONVERZIA PRE PRIAME ZAPOJENIE1 NA 230V

| |

RIEŠENIE: RIEŠENIE:

SubstiTUBE T5 HF SubstiTUBE T5 AC

LED trubica LED trubica

SubstiTUBE T5 HF SubstiTUBE T5 AC

1Úpravou zariadenia dochádza k strate certifikácie. Tento úkon smie vykonávať len kvalifikovaná osoba (elektrikár) a upravené zariadenie musí byť predložené skúšobnému orgánu k certifikácii.


KOMPATIBILITA TRUBICE / PREDRADNÍKA

NÁJDITE SPRÁVNU TRUBICU SO SPRÁVNYM PREDRADNÍKOM

SKONTROLUJTE SI KOMPATIBILITU LED TRUBICE LEDVANCE POMOCOU NAŠICH ONLINE STRÁNOK
 • 1. krok: Zadajte značku, názov a referenčné číslo elektronického predradníka
 • 2. krok: Vyhľadajte napájací zdroj v zozname
 • 3. krok: Vyberte kompatibilnú LED trubicu zo zoznamu
 • 1. krok: Do vyhľadávacieho poľa aplikácie zadajte značku, názov a referenčné číslo napájacieho zdroja
 • 2. krok: Zobrazí sa ponuka kompatibilných LED trubíc

Výsledky: sú dostupné zodpovedajúce produkty SubstiTUBE: výmena

nie sú dostupné zodpovedajúce produkty SubstiTUBE: zmena v zapojení alebo nový elektronický predradník


Tradičné napájacie zdroje sú stále kompatibilné s produktmi SubstiTUBE EM a UNIVERSAL.
VÝMENA ALEBO KONVERZIA: KTORÁ MOŽNOSŤ JE VHODNEJŠIA?

VÝMENA

VÝHODY

 • ľahká inštalácia
 • Nižšie náklady na inštaláciu

NEVÝHODY

 • Nutné overenie kompatibility
 • S elektronickým napájacím zdrojom
 • Ak je v jednom elektrickom obvode s kondenzátorom môže
 • pri zapnutí dochádzať k odberu veľmi vysokého prúdu a tým k vypnutiu ističa spínača. V príslušnom bezpečnostnom liste je uvedený maximálny počet trubíc SubstiTUBE, ktoré sa dajú inštalovať v jednom elektrickom obvode (bez úpravy zariadenia) v rámci.

PRIAMA KONVERZIA

VÝHODY

 • žiadny problém s kompatibilitou
 • maximálna účinnosť, bez údržbový napájací zdroj
 • možnosť inštalácie väčšieho počtu LED trubíc v jednom elektrickom obvode bez rizika aktivácie ističa

NEVÝHODY

 • vyššie inštalačné náklady
 • zložitejšia inštalácia vyžadujúca dodatočný materiál
 • nový štítok CE nutný pre označenie systému osvetlenia

1Pred inštaláciou skontrolujte zoznam požadovaných kompatibilných elektronických predradníkov: www.ledvance.it/compatibility.


MÁTE OBAVY Z RASTÚCICH ÚČTOV ZA ENERGIE? PREJDITE NA LED A UŠETRITE!

VYSKÚŠAJTE LED TRUBICE T8 A T5

 • ĽAHKÁ VÝMENA
  Rýchle, jednoducho, bezpečne. Výmena bez zmien v elektroinštalácii
 • NÍZKE NÁKLADY NA ÚDRŽBU A PREVÁDZKU
  Vďaka dlhej životnosti až 60000 hodín
 • VYSOKÁ ÚČINNOSŤ
  Až 175 lm/w
 • NÍZKA ÚROVEŃ MIHANIA
  Podľa smernice EU 2019/2020. Splňuje požiadavky platné od roku 2024
 • OKAMŽITE 100% SVETLA
  Okamžite 100% svetla, ideálne v kombinácii s pohybovými čidlami
 • ÚSPORA ENERGIE
  Až 70% v porovnaní s tradičným svetelným zdrojom
 • OCHRANA PROTI ROZBITIU
  Sklenení telo s ochrannou fóliou
 • EKONOMICKÁ ÚSPORA
  Rýchla návratnosť investície
 • VYSOKO KVALITNÉ SKLO
  Všetky sklenené prevedenia
 • SPOĽAHLIVÁ BEZPEČNOSŤ

 • SO ZÁRUKOU
  Certifikácia VDE podľa legislatívy IEC62776 SubstiTUBE® T8 EM PRO UO e PRO


MAXIMÁLNA ÚSPORA ENERGIE AŹ 70%

Vysoká úspora energie pri prechode na vysoko účinné LED. Rýchla a trvalá úspora energie pre spoločnosti až 70%.

NÍZKE NÁKLADY NA ÚDRŽBU

Vzhľadom na krátku životnosť žiariviek v porovnaní s LED osvetlením sú náklady na údržbu tradičných svetelných zdrojov často mnohokrát vyššie. LED trubice vydržia až trikrát dlhšie ako klasické žiarivky.

VYŠŠIA UDRŽATEĽNOSŤ

Prikladáme veľký význam riešení globálnych výziev, ako sú klimatické zmeny a nedostatok zdrojov. Prispievame k znižovaniu spotreby prírodných zdrojov, šetríme energie behom výroby a pomáhame tak znižovať emisie. Našim zákazníkom pomáhame šetriť energiu a znižujeme ich ekologickú stopu.

VÝMENA LED TRUBICE

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6W/4000K 600mm 4058075611634 EAN (GTIN)

VÝMENA VRÁTANE SVIETIDLA

Panel VAL 600 36W 4000K WT 4058075392380 EAN (GTIN)

 • ÚSPORA
  NÁKLADOV
  64%
 • ÚSPORA
  CO2 AŽ
  68%
 • NÁVRATNOSŤ7 MESIACOV
 • ÚSPORA
  ENERGIE AŽ
  44772KWH
 • ÚSPORA
  NÁKLADOV NA ELEKTRICKÚ ENERGIU AŽ
  68%
PÔVODNE:
tradičný
T8 L 18W/840
PO NOVOM:
SubstiTUBE T8 EM Value 6.6W
Úspora
PO NOVOM:
PANEL VAL 600 36W
Úspora
Záruka3 roky3 roky
Účinnosť69 lm/W120 lm/W100 lm/W
Výkon24 W
(vrát. straty CCG)
7.6 W
(vrát. straty CCG)
36 W
Životnosť H20 000 h30 000 h50 000 h
Spotreba energie2.4 kW0.8 kW0.9 kW
Spotreba energie za dobu životnosti6 5520 kWh20 748 kWh
44 772 kWh
24 570 kWh
40 950 kWh (63%)
Emisie CO215 135 kg4 793 kg
10 342 kg
5 676 kg
9 459 kg (63%)
Celková úspora nákladov14 176 €5 119,60 €
9 056,40 € (64%)
6 461,50 €
7 714,50 (54%)
Doba návratnosti3 mesiace3 roky

SÚHRNNÉ PARAMETRE: Prevádzková doba: 7 dní v týždni, 52 týždňov v roku, 15 hodín denne (celkom 5 460 hodín/rok) | Doba prevádzky: 60 mesiacov, 5 rokov, 27 300 hodín (5 460 hodín/rok) | Počet svetelných miest: 100 svetelných zdrojov, 25 svietidiel | Náklady na elektrickú energiu: 0,20kW/h.


VÝMENA VRÁTANE SVIETIDLA

DAMP PROOF GEN 2 DP 1500 26W 840 IP65 GY 4058075541146 EAN (GTIN)

 • ÚSPORA
  NÁKLADOV
  49%
 • ÚSPORA
  CO2 AŽ
  62%
 • NÁVRATNOSŤ12 MESIACOV
 • ÚSPORA
  ENERGIE AŽ
  183.456KWH
 • ÚSPORA
  NÁKLADOV NA ELEKTRICKÚ ENERGIU AŽ
  62%
PÔVODNE:
tradičný zdroj
T8 58W
PO NOVOM:
DAMP PROOF 1500 26W
Úspora
Záruka5 rokov
Účinnosť90 lm/W135 lm/W
Výkon68 W
(vrát. straty CCG)
26 W
(vrát. straty CCG)
Životnosť H15 000 h70 000 h3
Spotreba energie6.8 kW2.6 kW
Spotreba energie za dobu životnosti297 024 kWh113 568 kWh
183 456 kWh (62%)
Emisie CO268 613 kg26 234 kg
42 378 kg (62%)
Celková úspora nákladov63 304.80 €32 503.60 €
30 801.20 € (49%)
Doba návratnosti12 mesiacov

SÚHRNNÉ PARAMETRE: Prevádzková doba: 7 dní v týždni, 52 týždňov v roku, 24 hodín denne (celkom 8 736 hodín/rok) | Doba prevádzky: 60 mesiacov, 5 rokov, 43 680 hodín (8 736 hodín/rok * 5 rokov) | Počet svetelných miest: 100 | Náklady na elektrickú energiu: 0,20kW/h.


VÝMENA LED TRUBICE

SubstiTUBE T8 UN Value 24W / 4000K 1500mm 4058075546974 EAN (GTIN)

KONVERZIA S LED TRUBICOU

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3W / 4000K 1500mm 4058075611757 EAN (GTIN)

 • ÚSPORA
  NÁKLADOV
  61%
 • ÚSPORA
  CO2 AŽ
  68%
 • NÁVRATNOSŤ13 MESIACOV
 • ÚSPORA
  ENERGIE AŽ
  20820KWH
 • ÚSPORA
  NÁKLADOV NA ELEKTRICKÚ ENERGIU AŽ
  68%
PÔVODNE:
tradičný
T8 58W
PO NOVOM:
SubstiTUBE T8 UN Value 24W
Úspora
PO NOVOM:
SubstiTUBE T8 EM Value 18.3W
Úspora
Záruka3 roky3 roky
Účinnosť90 lm/W117 lm/W120 lm/W
Výkon58 W
(vrát. straty CCG)
26 W
(vrát. straty CCG)
18.3 W
Životnosť H15 000 h30 000 h30 000 h
Spotreba energie2.3 kW1 kW0.7 kW
Spotreba energie za dobu životnosti34 800 kWh15 600 kWh
19 200 kWh (55%)
10 980 kWh
23 820 kWh (68%)
Emisie CO28 039 kg3 604 kg
4 435 kg
2 536 kg
4 658 kg (61%)
Celková úspora nákladov7 600 €4 276 €
3 324 € (44%)
2 942 €
Doba návratnosti13 mesiacov4 mesiace

SÚHRNNÉ PARAMETRE: Prevádzková doba: 5 dní v týždni, 50 týždňov v roku, 12 hodín denne (celkom 3 000 hodín/rok) | Doba prevádzky: 60 mesiacov, 5 rokov, 15 000 hodín prevádzky (3 000 hodín * 5 rokov) | Počet svetelných miest: 40 svetelných zdrojov| Náklady na elektrickú energiu: 0,20kW/h.